Het Snelle Hert  1961


Deze ijsschuit heeft vanaf 1961 op de Kaag gevaren en is in de negentiger jaren overgenomen door Pieter den Haan die nu nog steeds eigenaar is en deze ijsschuit te koop  heeft staan. We hopen dat deze weer op het Kaagse ijs te bewonderen zal zijn. 


eigenaar 1961-   Rob van Asten 

- nu                   Pieter den Haan

                      


© Robben 2019