Het Snelle Hert  1961


Deze ijsschuit heeft vanaf 1961 op de Kaag gevaren en is in de negentiger jaren overgenomen door Pieter den Haan en in het najaar van 2020 is deze mooie ijsschuit verkocht aan Ted de Haas.  Mooi dat deze weer opde Kaag te bewonderen is. 


eigenaar 1961-   Rob van Asten 

ca 1990 - 2020                 Pieter den Haan

2020 -                  Tede Haas

                      


© Robben 2020