Vereniging

Previous

Bestuur :

Voorzitter           Jan Blok              tel 0252 544474  email : janblok at* icesailing.nl

Secretaris           Maarten de Groot  tel 0252-545839  email : maarten at* icesailing.nl

Penningmeester  Willem-Jan Moret tel 0627448343  email  wjmoret at* icesailing.nl

2011 schippertjesdag 16 sep (76)


Lid                    Jan Verhaar          tel 071-3313737  email : janverhaar at* icesailing.nl


                                                                      * at vervangen door @ ivm spam 

Secretariaat :

Ijszeilvereniging "De Robben"

P/a prins Willem Alexanderlaan 49

2159LK Kaag


Lidmaatschap :

Het lidmaatschap is voor ijszeilers of voor onze ijszeilvrienden die onze sport een warm hart toedragen.  Lid kunt u worden door aanmelding bij het secretariaat onder vermelding van uw gegevens. 

De jaarlijkse contributie bedraagt  euro 5.00 per jaar,  eenmalig entreegeld van Euro 10.00 


Bankgegevens : 

Gironummer 6259247  t.n.v. ijszeilvereniging "de Robben” 


Kamer van Koophandel

40447890


Doelstelling :

het bevorderen van de ijszeilsport.

Activiteiten :

Ijszeilen op de Kagerplassen en op de andere meren in Nederland en in buitenland

Clubkampioenschappen in de DN klasse en indien mogelijk ook voor de andere klassen. Wedstrijden worden alleen georganiseerd wanneer het ijs veilig is maar ook alleen wanneer het veilig is op het ijs, op de Kaag is het als snel te druk ivm de vele schaatsers.

Wilgen trofee, deze wedstrijd wordt traditioneel verzeild als het dooit, grote voordeel is dat er niet veel schaatsers op het ijs zijn. 

Jaarvergadering,ALV en kickoff van het Robben ijszeilseizoe. Altijd op de laatste vrijdag   in november. 

Evenementen voor oud hollandse ijsschuiten


Wedstrijdcommissie :

Jan Verhaar, Dolf Peet, Maarten de Groot


Koek en Zopie commissie :

Jan Blok, Curt Limbach, Andre Vermeij en Els Verhaar© Robben 2019