2015 notulen jaarvergadering

 

NOTULEN JAARVERGADERING

KAAGSE IJSZEILVERENIGING "DE ROBBEN"

Jaarvergadering 27 november 2015

 

Notulen van de ledenvergadering van de Kaagse ijszeilvereniging " De Robben" gehouden op vrijdag  27 november 2015  bij ’t Oppertje   op Kaag-eiland.

 

1. Opening :

Voorzitter Jan Blok  opent de vergadering om 20.30 uur en heet alle 40 aanwezigen van harte welkom. Een mooie opkomst ondanks het feit dat onze zuster vereniging Monotype haar jaarvergadering op dezelfde avond heeft gepland. Helaas is het zo gepland maar volgend jaar zullen en moeten we dit beter onderling afstemmen.


Afmeldingen ontvangen van :

Remus Tonbreeker, nog in Brazilie, Peter Loos, Theo Paddenburg ,Arnoud Laterveer, Hans en Marjan Bruijn

 

Aanwezige leden :

Ronald van Asselt, Gerard Bakker, Johan Bakker, Ge Been, Jan Blok, Maarten  Marianne de Groot ,Ted de Haas, , Cees Juffermans, Barry Kerkvliet, Thijs Kok, Victor Laban, Sjaak Loos en vrouw , Peter Mollers, Willem jan  Moret,  Aad Onderwater, Jos vd Ploeg, Olaf Overbeek, Dolf  Peet, Jos v/d Ploeg, Guido Schmitt, Rino van Schie, Carl Sprunken, Arjan Stoffels, Jan en Els Verhaar, Remus Tonbreeker, Erik v/d Wansem, Marcel verbaas, Els Verhaar, Andre vermeij, Ruud van Wees, Ton en Thea Wesselman, Kees Zant, Rene Beckman + ca nog 9 extra gasten

 

Nieuwe leden die afgelopen jaar bij zijn gekomen :

 Hendrik Zwetsloot, zoekt nog een ijszeiler


Mutaties :

geen

 

Nieuwbouw :

Albert Root bevind zich in een pril stadium om een oudhollandse ijsschuit te bouwen, wederom zelfde als het jaar ervoor

Jan Balm is ook nog bezig  een ijsschuit aan het bouwen,  foto’s worden vertoond. Jan voegt eraan toe dat hij nog op zoek is naar rondhout.

Jan Verhaar heeft nog steeds plannen om de Wervelwind, een ijsschuit type Poolvos, te gaan restaureren.

Ijsschuit de Witte Zwaan is weer helemaal opgebouwd en staat buiten te pronken en is klaar om het ijs op te gaan. Hierover later nog een apart agenda punt.

Ijsschuit de Westmeer wordt ook gerestaureerd door met name Ruud Hogeboom,  een foto van de laatste status wordt getoond.

10m2 “het Snelle Hert “ is nog steeds te koop, onverslijtbaar .  Eerste ijszeiler op de Kaag waar nog beelden van zijn. In de winter van 62/63 per sleep van een auto naar de Braasem gegaan, een knaak voor het openen van de twee bruggen. Ge voegt er aan toe dat deze nu nog sterker is geworden door extra hoeklijnen op de loperplank.

 

2. Ingekomen stukken :

·      Uitnodiging voor jaarvergadering van ijszeilverenigingen Braasemermeer

·      Opendag van de stichting ijsschuiten Monnickendam op 13 december, een kerstmarkt voor de dames.

·      Ijszeilvereniging Westeinder jaarvergadering in Januari.

·      In het DN journaal staat een leuk verslag over de Robben waar met name Jan Verhaar veel input voor heeft gegeven.

·      De Robben hebben nog een oude DN geschonken gekregen,  we hebben er aan gedacht om deze voor de jeugd te gaan gebruiken maar we twijfelen daaraan in verband met de verzekering en aansprakelijkheid , en ook de onervarenheid van de zeilers die er in gaan ijszeilen. Mogelijkheid is om er een optimistentuig op te zetten want het zeil wat erbij zit is niet veel.

 

3. Notulen jaarvergadering 2014:

Maarten leest de notulen voor van de jaarvergadering van 2014 voor.

 

 4. Jaarverslag winter 2014/2015:

Het verslag van de  winter 2014/2015 wordt door Maarten voorgelezen.

 

5. Jaarverslag penningmeester :

 

Jan Verhaar doet voor de laatste keer het financiële verslag van de Robben , volgend jaar neemt Willem-Jan deze taak over.

 

Het financieel verslag 2015 

De reddingsslede die buiten staat is duurder uit gevallen, kosten zijn nu €1300.- maar we zijn nog steeds schatrijk.

     


6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2015  :

Kees Zant  en Bart Loogman hebben de kas gecontroleerd en bevestigen dat deze prima in orde is.

Bart Loogman  en Guido Schmitt zullen de kascontrole in 2016 uitoefenen. Ronald van Asselt wordt benoemd als reserve voor 2016 en komt dan in November 2017 aanbod.

Kees Zant  wordt bedankt.


7. Bestuur :

Voorzitter Jan Blok  was aftredend en herkiesbaar. Maarten doet het woord ,  we hebben geen tegenkandidaten ontvangen dus Jan Blok wordt weer onder luid applaus benoemt voor de volgende periode.

 

8. Bestuur , aftreed rooster

Nu we een bestuur hebben uit vier personen wordt besloten om per vier jaar aan te blijven,  dus in 2016 is Maarten aan de beurt, Willem-Jan in 2017 en Jan V in 2018…etc

 

9. Veiligheid en presentatie reddingsslede:

Veiligheid is een enorm belangrijk punt op en rond het ijs, waaronder ook de ijszeilsport op zich.

·      Ga nooit alleen ijszeilen

·      Zorg voor reddingsmiddelen

·      Ijsprikkers

·      Lijnen

·      Reddingsboei

·      Maak onderling goede afspraken ,  hou elkaar in de gaten

·      Bel 112 wanneer de ijszeiler (boot) in het wak achter gelaten “moet”   worden.

·      Zorg dat je boot geregistreerd staat met een eigen zeilnummer maar vermeld ook het nummer op de romp van je boot. Verwijder de nummers wanneer je de ijszeiler verkoopt.  DN Nederland geeft de nummers uit.

·      Denk om onze mede ijsgebruikers, met name de schaatsers !

·      Leen je boot dan ook niet zomaar uit want de meeste ongelukken gebeuren door onervarenheid met de ijssport en ook omgeving. .

 

Verzekering ,  zorg dat je goed verzekerd bent wat ook een verplichting is bij wedstrijden. In je WA aansprakelijkheid verzekering moet in een aanhangsel staan dat je verzekerd bent voor ijszeilen in wedstrijdverband (eur 500,000).

 

Jan Verhaar vertelt vervolgens iets meer over de nieuwe redding slede die buiten staat te pronken,  deze kan ook goed worden gebruikt als transport slede.  We hebben hem getest en deze slede kan drijvend 200 kg dragen. Slede is voorzien van een eigen klos . met touw, 40m lijn. We hebben nu ook kleinere klossen in de verkoop, 25m lijn per klos want het is wel zo handig als iedereen een eigen klos bij zich heeft.  Ton vult vervolgens nog aan dat je ook een pin moet hebben om jezelf vast te zetten wanneer je moet trekken, een ijsprikker is al voldoende die iedereen toch al heeft.

 


10. Ijsschuit “Witte Zwaan”

Deze ijsschuit is nu in eigendom van Maarten en Marianne de Groot. Marten geeft een presentatie over wat er het afgelopen jaar allemaal aan gedaan is nadat de romp van Ton en Thea Wesselman is overgenomen (beide aanwezig). Veel dank is verschuldigd aan vader Jan de Groot die al het houtwerk heeft gemaakt, beslag gemonteerd, Jan Verhaar voor het maken van de stagen en Jan Blok voor het ijzerwerk van de schaatsen. We zijn er trots op dat hij klaar is en nu maar ijszeilen in 2016 !


11. in 2017 bestaan de Robben 50 jaar !

We vragen de vergadering of er ideeën en suggesties zijn om dit jubileum te gaan vieren. De wens is om dit weer op het ijs te vieren, net zo als het 25 jarig jubileum.

Suggesties om een foto en video DVD uit te geven of een boek over de Robben.

Bestuur zal zich hierover beramen.

 

12. Plannen komend seizoen

 Robben clubkampioenschappen, deze worden traditie getrouw op de eerste woensdag nadat je zondag op het ijs kan staan, twee Wilgen trofee als het dooit.

Waarschijnlijk wordt er ook weer een reis gepland wanneer er niet geijszeild kan worden in Nederland.

Piet Wesselman heeft de beker inmiddels al 20 jaar in zijn bezit !

Monotype Nederland moet het EK in die klasse organiseren, ze hopen op Nederlands ijs maar kan ook heel goed buitenland worden.

Baikal meer wordt weer gezeild in April.

 

13. Rondvraag

 

Aad Onderwater vraagt of er iets beschikbaar is om van een DN een strandzeiler te maken. Suggestie wordt gedaan om even contact op te nemen met Albert of Guido die heel actief met het strandzeilen.  Thijs opperde dat hij ook een keer wielen onder een boot heeft gezet en dat werkte, bromfietswielen.

 

Ge oppert nog om het 50 jarig jubileum in het buitenland te vieren,

 

Ted vult nog een punt aan wat betreft de veiligheid dat je altijd moet zorgen dat er iemand in de buurt blijft van de boot wanneer deze in een wak ligt, ook al wanneer de bestuurder al in veiligheid is, dit scheelt onnodige paniek. Een eigen zeilnummer is ook een must ! dit voorkomt onnodig uitrukken van de hulpdiensten.

 

© Robben 2015