2016 notulen jaarvergadering

 


 

NOTULEN JAARVERGADERING


Jaarvergadering 25 november 2016

 

Notulen van de ledenvergadering van de Kaagse ijszeilvereniging " De Robben" gehouden op vrijdag  25 november 2016  bij restaurant Ambrosius/Hotel Orion op Kaag-eiland.

 

1. Opening :

Voorzitter Jan Blok  opent de vergadering om 20.30 uur en heet alle 40 aanwezigen van harte welkom.

 

Afmeldingen ontvangen van :

 

Thijs Kok, Hans  Bruijn, Els Verhaar, Ben Bartels, Bouw van Wijk ,Ron Azier, Sil Sleeuwits ,Sjaak Loos, Peter Loos ,Ton Wesselman

 

Aanwezige leden :

Gerard Bakker, Nico Bakker, Piet Bakker, Ge Been,  Jan Balm, Piet Biemond, Jan Blok, Maarten en  Marianne de Groot, Marc Geerts, Ruud Hogeboom, Hans de Jonge, Benno Kerkhof, Barry Kerkvliet, Victor Laban, Arnoud Laterveer, Bart Loogman, , Willem jan  Moret,  Eric de Nes, Aad Onderwater,  Theo Paddenburg, , Dolf Peet, Rino van Schie, Ted de Haas, Guido Schmitt en vader, Ernest Spaas, Arjan Stoffels, Jan Verhaar, Andre Vermeij, Erik v/d Wansem,  Ruud van Wees,  Hein Wesselius, Piet Wesselman, Dimitri van Zon. Gasten : Albert Root, Rene Beckman + Hans Visser,ca nog 3 extra gasten

 

Nieuwe leden die dit jaar en deze avond weer bij zijn gekomen :

Martin van Beukering,  een enthousiast Monotype XV zeiler

Jan Balm , oud lid en weer lid geworden. Bouwer van oudhollandse ijsschuiten

Mutaties :

 Helaas zijn de volgende leden overleden :  Jan Juffermans en Marjan Bruijn, Voorzitter vraagt de aanwezigen even te gaan staan en een moment van stilte te houden ter nagedachtenis aan deze twee overleden leden. Jan, een enthousiast ijszeiler en eigenaar van een Hudson ijsschuit. Marjan , vrouw van Hans, Kaags dorpsgenoot en een enthousiaste supporter van de Robben.

Mutatie ontvangen van Tom Erik van Strien

 

Nieuwbouw :

Albert Root is nog bezig om een oudhollandse ijsschuit te bouwen, de spanten staan nu overeind .

Jan Balm heeft een oudhollandse ijsschuit in aanbouw te koop

De “Wervelwind”  staat buiten geheel getuigd opgesteld, deze ijsschuit uit 1930 heeft sinds 1963 niet meer op het ijs gestaan en is al sinds de jaren 70 in eigendom van Jan Verhaar. Jan heeft nu eindelijk tijd vrij gemaakt om deze ijsschuit te restaureren en zie het resultaat, een prachtig schuitje en we hopen deze komende winter op het ijs te zien.

Ijsschuit de Westmeer  is door Ruud Hogeboom volledig gerestaureerd en klaar om het ijs op te gaan.

10m2 “het Snelle Hert “ is nog steeds te koop, onverslijtbaar .  Eerste ijszeiler op de Kaag waar nog beelden van zijn. In de winter van 62/63 per sleep van een auto naar de Braasem gegaan, een knaak voor het openen van de twee bruggen. Ge voegt er aan toe dat deze nu nog sterker is geworden door extra hoeklijnen op de loperplank.

 

2. Ingekomen stukken :

·      Uitnodiging voor jaarvergadering van ijszeilverenigingen Braasemermeer , 9 december 2016

·      Kerstmarkt opendag van de stichting ijsschuiten Monnickendam op 13 december, een kerstmarkt voor de dames.

·      Ijszeilvereniging Westeinder jaarvergadering op 13 Januari’17

 

3. Notulen jaarvergadering 2015:

dit keer worden deze niet voorgelezen maar waren vooraf gepubliceerd op de website, geen commentaar.

 

 4. Jaarverslag winter 2015/16

Het verslag van de  winter 2015/2016 wordt door Maarten voorgelezen.

 

5. Jaarverslag penningmeester :

 

Willem jan neemt het woord betreffende het finaciele verslag, afgelopen jaar was dit overgedragen door jan verhaar naar Willem Jan en merkte dan ook op dat er 1 eurpo overschot in de kas zat dus dat was een goed begin. Hij hoopt ook dat we weer een goede winter krijgen want ijs doet de kas goed .

 

6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2015  :

Bart Loogman en Guido Schmitt hebben de kas gecontroleerd en bevestigen dat deze prima in order is ondanks tegenvallende inkomsten uit de Koelk en Zopie maar het ziet er allemaal overzichtelijk uit.

Guido Schmitt en Ronald van Asselt zullen de kascontrole in 2017 uitoefenen. Aad Onderwater  wordt benoemd als reserve voor 2017 en komt dan in November 2018 aanbod.

Bart Loogman wordt bedankt voor zijn bijdrage.

 

7. Bestuur :

Secretaris Maarten de Groot  was aftredend en herkiesbaar,  we hebben geen tegenkandidaten ontvangen dus Maarten de Groot wordt weer onder luid applaus benoemt voor de volgende periode.

 

8. Veiligheid op het ijs

Veiligheid is een enorm belangrijk punt op en rond het ijs, waaronder ook de ijszeilsport op zich.

·      Ga nooit alleen ijszeilen

·      Zorg voor reddingsmiddelen

·      Ijsprikkers

·      Lijnen

·      Reddingsboei

·      Maak onderling goede afspraken ,  hou elkaar in de gaten

·      Bel 112 wanneer de ijszeiler (boot) in het wak achter gelaten “moet”   worden.

·      Zorg dat je boot geregistreerd staat met een eigen zeilnummer maar vermeld ook het nummer op de romp van je boot. Verwijder de nummers wanneer je de ijszeiler verkoopt.  DN Nederland geeft de nummers uit.

·      Denk om onze mede ijsgebruikers, met name de schaatsers !

·      Leen je boot dan ook niet zomaar uit want de meeste ongelukken gebeuren door onervarenheid met de ijssport en ook omgeving. .

 

Verzekering ,  zorg dat je goed verzekerd bent wat ook een verplichting is bij wedstrijden. In je WA aansprakelijkheid verzekering moet in een aanhangsel staan dat je verzekerd bent voor ijszeilen in wedstrijdverband (eur 500,000).

 

9. 2017, Robben 50 jaar !

Op 7 januari bestaan we precies 50 jaar en daar willen wat aandacht aan gaan besteden,  het liefst op het ijs. Maarten oppert dat hij de achieven en ookde verhalen wil gaan bundelen in een boekvorm maar moet hier nog het een en ander voor uitzoeken. Hopelijk kunnen we tijdens de volgende vergadering hier al iets meer over presenteren. 


10. Plannen komend seizoen

 Robben clubkampioenschappen, deze worden traditie getrouw op de eerste woensdag nadat je zondag op het ijs kan staan, twee Wilgen trofee als het dooit.

Waarschijnlijk wordt er ook weer een reis gepland wanneer er niet geijszeild kan worden in Nederland.

Piet Wesselman heeft de beker inmiddels al 21 jaar in zijn bezit  en vanavond ook aanwezig bij deze vergadering, hij staat alweer te popelen.

Monotype Zweden moet het EK in die klasse organiseren, dus dit evenement zal in Zweden worden gehouden en de verwachting is dat hier een groete Nederlandse delegatie naar toe gaat.

Als het in Nederland niet gaat vriezen dan willen we weer met een grote groep naar Zweden of Polen afreizen, dit zal in de laatste week van Februiari gaan plaats vinden.

Baikal meer wordt weer gezeild in April.

 

11. Rondvraag

- Er wordt een opmerking gemaakt over de toegangkelijkheid van het terrein bij het Mirrorpaviljoen aan de Gouwzee.  Auto’s en trailers mogen het terrein op maar nadat de boten zijn af/geladen dan moeten deze weer ergens anders geparkeerd worden.

- Hans Visser deelt mede dat de Sperwer waarschijnlijk weer op het ijs gaat komen.  Nu ligt deze nog bij het Zuiderzee museum en deze wordt waarschijnlijk weer overhandigd aan de eigenaar die deze aan de stichting ijsschuiten wil geven. Deze ijsschuit dateert uit 1750 n is de oudste ijsschuit ter wereld.

 

© Robben 2015