agenda jaarvergadering 2016Agenda jaarvergadering ijszeilvereniging “De Robben”

 

Vrijdag 25 november 2016  - zaal open 20.00 uur,  aanvang vergadering 20.30 uur

Bij :       Restaurant Ambrosia

            Julianalaan 19

            Kaag-eiland  (bij Hotel Orion)

 

Agenda :

1.              Opening

2.              Ingekomen stukken

3.              Notulen jaarvergadering 2015 (worden vooraf gepubliceerd)

4.              Financieel verslag 2015/2016

5.              Kascommissie (verslag en benoeming nieuwe commissie)

                 Kascontrole  door Bart Loogman en Guido Schmitt (reserve Ronald van Asselt)

6.              Jaarverslag winter 2015/2016

7.              Bestuur, Secretaris  Maarten de Groot is  aftredend en   herkiesbaar Tegen kandidaatstellingen dienen conform de statuten                  te worden ingediend.

8.              Veiligheid op het ijs

9.             in 2017  bestaan de Robben 50 jaar  !

10.           plannen seizoen 2016/2017

11.           Rondvraag.

 

Na afloop zullen we zeer mooi video en foto materiaal laten zien  van afgelopen winter , waaronder de reis naar Falun in Zweden.

 

We hopen dat jullie allemaal van de partij zijn en we gaan er een gezellige avond van maken.

 

Komt allen !! tot de 25e

  

© Robben 2015