agenda jaarvergadering 2018Agenda jaarvergadering ijszeilvereniging “De Robben”

 

Vrijdag 30 november 2018  - zaal open 20.00 uur,  aanvang vergadering 20.30 uur

Bij :     Hotel Orion

            Julianalaan 19

            Kaag-eiland 

 

Agenda :

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2017 (worden vooraf op website gepubliceerd)
  4. Financieel verslag 2017/2018
  5. Kascommissie (verslag en benoeming nieuwe commissie) Kascontrole  door  Ronald van Asselt en Aad Onderwater (reserve Olaf Overbeek)
  6. Jaarverslag winter 2017/2018
  7. Bestuur, Voorzitter Jan Blok is aftredend en ook herkiesbaar.

      Tegen kandidaatstellingen dienen conform de statuten te worden ingediend.

8.    Veiligheid

9.    Unieke artikelen  uit oude kranten

10.   `plannen seizoen 2018/2019  “Robben on tour”

11.       Rondvraag. 

 

Na afloop zullen we zeer mooi foto en filmmateriaal laten zien  van afgelopen winter , prachtige beelden van onze reis naar Polen maar ook mooi beelden van het ijszeilen op de Gouwzee en op het Braasemmermeer


We hopen dat jullie allemaal van de partij zijn en we gaan er weer een gezellige avond van maken.

 

Komt allen !! tot de 30e,

  

© Robben 2018