agenda jaarvergadering 2016Agenda jaarvergadering ijszeilvereniging “De Robben”

 

Vrijdag 24 november 2017  - zaal open 20.00 uur,  aanvang vergadering 20.30 uur

Bij :     Hotel Orion

            Julianalaan 19

            Kaag-eiland 

 

Agenda :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2016 (worden vooraf op website gepubliceerd)
 4. Financieel verslag 2016/2017
 5. Kascommissie (verslag en benoeming nieuwe commissie) Kascontrole  door Guido Schmitt  en Ronald van Asselt (reserve Aad               Onderwater)
 6. Jaarverslag winter 2016/2017
 7. Bestuur, Penningmeester  Willem Jan Moret en ook Jan Verhaar zijn beide  aftredend en ook herkiesbaar Tegen kandidaatstellingen dienen conform de statuten te worden ingediend.
 8. Veiligheid
 9. 2017 - 50 jaar de Robben !
 10. plannen seizoen 2017/2018
 11. Rondvraag.

 

Na afloop zullen we zeer mooi foto en filmmateriaal laten zien  van afgelopen winter , waaronder van onze mooie reis naar Polen en ook van het EK Monotype in Zweden.

 

We hopen dat jullie allemaal van de partij zijn en we gaan er weer een gezellige avond van maken.

 

Komt allen !! tot de 24e,

  

© Robben 2015