bestuurVoorzitter   : Jan Blok    email:   Janblok         @icesailing.nl  tel 0252-544474


Secretaris :  Maarten de Groot email :  maarten      @icesailing.nl  tel 0252 545839


Penningmeester  : Willem Jan Moret   email : Willemjan       @icesailing.nl

foto volgt

Bestuurslid : Jan Verhaar  email : janverhaar    @icesailing.nl tel 071-3313737
ps  emailadressen wel aan elkaar…..dit ivm automatisch gegenereerde spam. 
© Robben 2015